Πίνακες πυρανίχνευσης.

Πίνακες πυρανίχνευσης  μονάδες αναλογικές συμβατικές η διαυθυνσιοδοτούμενες bus.

Πίνακες πυρανίχνευσης.Κεντρικές μονάδες αναλογικές συμβατικές η διαυθυνσιοδοτούμενες bus.Αισθητήρες θερμοκρασίας,καπνού η φυσικού αέριου