Ανιχνευτές πλημμύρας κατάλληλοι για συστήματα συναγερμού