Ανιχνευτές πλημμύρας

 

Ανιχνευτές πλημμύρας κατάλληλοι για συστήματα συναγερμού