Ανιχνευτές κίνησης

Ανιχνευτές κίνησης PIR-MICROWAVE Εσωτερικοί εξωτερικοί

Ανιχνευτές κίνησης συστημάτων συναγερμού .Οι ανιχνευτές κίνησης χωρίζονται σε πολλές υποκατηγορίες ανάλογα με τον χώρο τοποθέτησης,το σημείο τοποθέτησης,την εμβέλεια ανίχνευσης ,την αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ,την ενσωμάτωση κάμερας την ασύρματη η ενσύρματη σύνδεση κλπ

Αρχικά θα μπορούσαμε να τους διαχωρίσουμε εύκολα σε ανιχνευτές εσωτερικών χώρων η ανιχνευτές εξωτερικών χώρων.

Επίσης εύκολα θα μπορούσαμε επίσης να τους κατηγοριοποιήσουμε σε ανιχνευτές εσωτερικών η εξωτερικών χώρων.

Για τους εσωτερικούς χώρους έχουμε τους κλασσικούς ανιχνευτές που τοποθετούνται σε ένα ύψος περίπου 2.20μ- 2.40μ με ακτίνα περίπου 90 μοίρες και αυτούς που τοποθετούνται στην οροφή ενός δωματίου με ακτίνα δράσης 360 μοιρών.

Οι κλασσικοί ανιχνευτές κυκλοφορούν σε απλή έκδοση,σε έκδοση quad με διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και σε έκδοση PET,με ατροσία στα κατοικίδια ζώα έως κάποια κιλά.

Οι εξωτερικοί ανιχνευτές χωρίζονται ανάλογα με την τεχνολογία που τους χαρακτηρίζει σε διπλού πυροηλεκτρικού στοιχείου (twin PIR) η σε διπλής τεχνολογίας (PIR MICROWAVE)

Η διαφορά τους βασίζεται στο γεγονός ότι οι πρώτοι ανιχνεύουν κίνηση αντιλαμβανόμενοι την διαφορά θερμοκρασίας του χώρου ενώ η δε συνδυαστικά μετρούν διαφορά θερμοκρασίας αλλά και ανακλώμενο μικρόκυμα από τον εισβολέα.

Επίσης έχουμε τους ανιχνευτές κουρτίνας (μιας η δύο κατευθύνσεων) και τους ανιχνευτές χώρου.Οι ανιχνευτές κουρτίνας ανεξάρτητα από την τεχνολογία τους έχουν μια πολύ στενή δέσμη επιτήρησης λιγότερο από 10 μοίρες ενώ οι εξωτερικοί ανιχνευτές χώρου έχουν ένα άνοιγμα περίπου 90 μοιρών. Τελος στους εξωτερικούς ανιχνευτές θα δούμε πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προστασία τους (anti mask,antishok, IP Rate) καθώς και την δυνατότητα αλλαγής των φακών τους αλλάζοντας ουσιαστικά το εύρος της δέσμης τους.

Σε κάθε περίπτωση η σωστή επιλογή ανιχνευτή εξασφαλίζει την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος.

-5%

Ανιχνευτές κίνησης

OPTEX HX-40DAM

199.00
-11%

Ανιχνευτές κίνησης

AJAX MotionProtect Outdoor

240.00

Ανιχνευτές κίνησης

SIRSEN OUTGATE

66.00

Ανιχνευτές κίνησης

PYRONIX KX15DTAM

79.00

Ανιχνευτές κίνησης

PARADOX NVX 80

320.00

Ανιχνευτές κίνησης

OPTEX VXI ST

138.00

Ανιχνευτές κίνησης

Bosch OD-850

169.00

Ανιχνευτές κίνησης

Radar DSC LC 100-PI

31.00

Ανιχνευτές κίνησης

PARADOX GS250

60.00

Ανιχνευτές κίνησης

Paradox dg55

32.00

Ανιχνευτές κίνησης

PARADOX DG466

69.00