Συναγερμός RISCO

 

Συναγερμός RISCO Ολοκληρωμένα συστήματα έτοιμα προς εγκατάσταση.Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω RISCO Cloud και εφαρμογής στο κινητό.