Δορυφορικά συστήματα λήψης δορυφορικών καναλιών

Δορυφορικά συστήματα λήψης δορυφορικών καναλιών

 

Δορυφορικά συστήματα λήψης δορυφορικών .Κεντρικά  συστήματα λήψης και διανομής δορυφορικού σήματος Επαγγελματικά  συστήματα.

 

Δορυφορικά συστήματα  ονομάζουμε τον εξοπλισμό που μας δίνει την δυνατότητα να λάβουμε και να αποκωδικοποιήσουμε έναν αριθμό δορυφορικών καναλιών. Αυτά εκπέμπονται  μέσω δορυφόρου γι αυτό και μπορεί να καλύψει μεγάλες γεωγραφικές περιοχές

Εξοπλισμός

O εξοπλισμός που απαιτείται γιά την λήψη δορυφορικών καναλιών χωρίζεται σε δύο μέρη.Το κεραιοσύστημα σε επίπεδο ανοιχτού χώρου για να έχουμε οπτική επαφή με τον δορυφόρο και τον δορυφορικό δέκτη. Ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των καναλιών που θέλουμε να λάβουμε ποικίλλει αντίστοιχα και ο εξοπλισμός .Αναφερόμαστε στον τύπο και το μέγεθος του κεραιοσσυστηματος καθώς και ο αριθμός των δορυφόρων που λαμβάνει.

Τα κεραιοσυστήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τα σταθερά και τα κινούμενα. Ένα σταθερό κεραιοσύστημα αποτελείται απο το κάτοπτρο την βάση στερέωσης αυτού και το lnb.