Επαγγελματικά τηλεοπτικά συστήματα λήψης και διανομής.Ξενοδοχειακά συστήματα.