Πληκτρολόγια συναγερμών

IUI-AMAX-LED8

45.00

Συναγερμός BOSCH ολοκληρωμένα συστήματα

BOSCH AMAX 2100 Eνσύρματος συναγερμός 8 ζωνών

135.00

Συναγερμός BOSCH ολοκληρωμένα συστήματα

Bosch Amax 3000 ασύρματο σύστημα συναγερμού

520.00

Συναγερμός BOSCH ολοκληρωμένα συστήματα

BOSCH AMAX 3000 16/32 ζωνών

225.00
-9%

Συναγερμός BOSCH ολοκληρωμένα συστήματα

BOSCH AMAX 4000 πίνακας συναγερμού

285.20 260.00
-6%

Συναγερμός BOSCH ολοκληρωμένα συστήματα

BOSCH AMAX 4000 ME LCD TEXT πληκτρολόγιο

384.40 360.00
-13%

Επικοινωνία συναγερμών

BOSCH B426-M ethernet IP Module

159.00 139.00

Mαγνητικές επαφές

BOSCH RF 3401E

53.00

Ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων

Bosch DS 1101i

40.00

Ανιχνευτές καπνού

Bosch RF 280 THS

126.00

Ανιχνευτές κίνησης

Bosch OD-850

169.00