Μπαταρίες συναγερμών

Μπαταρίες συναγερμών

Μπαταρίες συναγερμών .Συσωρευτές για τοποθέτηση σε πίνακες συναγερμού .βοηθητικά τροφοδοτικά η σειρήνες συναγερμών. Μπαταρίες ασύρματων περιφερειακών στοιχείων