Συναγερμός SATEL

Συναγερμός SATEL Σύστημα ασφαλέιας σε συνδοιασμό με ACCESS CONTROL και αυτοματισμούς έξυπνου σπιτιου

Ο συναγερμός SATEL είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συναγερμού υψηλής ποιότητας. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει πίνακες ελέγχου, σειρήνες, ανιχνευτές, σταθμούς παρακολούθησης, ραδιοελεγκτές και τροφοδοτικά λειτουργίας μεταγωγής.

Οι συναγερμοί Satel υποστηρίουνι τη διεπαφή ETHM-1 Plus που προσφέρει συνδεση στο διαδίκτυο και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογής στο κινητό

Για να δημιουργηθεί μια σύνδεση στο διαδίκτυο με το σύστημα συναγερμού, πρέπει πρώτα να συνδεθεί με καλώδιο ethernet kai να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP. Η θύρα έχει οριστεί στο 7094 από προεπιλογή και πρέπει να παραμείνει ως έχει.

Πριν από τη δημιουργία της διαμόρφωσης , το σύστημα Satel θα πρέπει να προγραμματιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρέπει να εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης, επειδή απαιτείται για τις περισσότερες λειτουργίες (Όπλιση, Αφόπλιση, κ.λπ.) που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Λειτουργίες. Ο συναγερμός  περιέχει δύο υποκόμβους (Partitions και Zones)