Συναγερμός SATEL
Σύστημα ασφαλέιας σε συνδοισμό με ACCESS CONTROL και αυτοματισμούς έξυπνου σπιτιού