Αισθητήρες συναγερμών συστημάτων ασφαλείας.Πρόκειται γιά ειδικούς ανιχνευτε΄ς που μας πληροφορουν για την αλλαγη κατάστασης του επιτηρουμενου χώρου όπως πιθανή παραβίαση ανίχνευση καπνού από φωτιά ανίχνευση θερμοκρασίας η αερίων Οι ανιχνευτές ταξινομούνται σε ανιχνευτές κίνησης εσωτερικού η εξωτερικού χώρου ενσύρματοι η ασύρματοι.Μαγνητικές επαφές παγίδευσης παραθύρων ,πορτας ,γκαραζόπορτας η ρολλών.Ανιχνευτές καπνου αερίων ,ακουστικοι ανιχνευτές θραύσης ,η πλημύρας