Συναγερμοί Ασφάλεια

Συναγερμοί Ασφάλεια συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου πρόσβασης.

Συναγερμοί  ασφάλεια ,συστήματα επιτήρησης χώρων και ελέγχου πρόσβασης.Ολοκληρωμένα συστήματα επώνυμων συναγερμών έτοιμα προς εγκατάσταση.Συστήματα συναγερμών γιά επαγγελματικούς η οικιακούς χώρους.Ενσυρματα ασυρματα η υβριδικά.

Oλοκληρωμένα συστήματα ετοιμα προς εγκατάσταση.

Eπιλογή συστήματος συναγερμού

Η επιλογή του σωστού συστήματος συναγερμού εξαρτάται  κατά κύριο λόγο από τις ατομικές σας ανάγκες ,τις απαιτούμενες λειτουργίες. και τις ιδιαιτερότητες του χώρου εγκατάστασης.Θα πρέπει επίσης να συνυπολογισθεί το διαθέσιμο ποσό για την επένδυση καθώς και το αν ο χώρος μας διαθέτει προεγκατεστημένη καλωδίωση.
Υπάρχουν ασύρματα συστήματα συναγερμού που απευθύνονται  κυρίως σε οικιακές εγκαταστάσεις ή στις μικρές επιχειρήσεις.Δεν απαιτούν καλωδίωση  μειώνουν τον χρόνο εγκατάστασης αλλά έχουν μεγαλύτερο κόστος Τα ενσύρματα καθώς και τα υβριδικά συστήματα συναγερμού,  είναι κατάλληλα για την προστασία οικιακών η επαγγελματικών χώρων οποιουδήποτε μεγέθους με μόνη διαφορά την χρήση εσωτερικής η εξωτερικής καλωδίωσης από το κέντρο συναγερμού προς τον χώρο επιτήρησης Από άποψη αξιοπιστίας με την προϋπόθεση οτι αναφερόμαστε σε συστήματα επώνυμων κατασευαστών ανεγνωρισμένης αξίας η επιλογή ασύρματου η ενσύρματου συστήματος παρέχει την ίδια ασφάλεια - αξιοπιστία
H αγορά ενός συστήματος ασφαλείας θα πρέπει να θεωρείται ως επένδυση η οποία λειτουργεί προσθετικά στην αξία του ακινήτου που τοποθετείται. Επίσης είναι μία επένδυση για την προσωπική σας ασφάλεια όπου σε καμία περίπτωση δεν την αφήνετε στην τύχη. Άρα η απάντηση είναι μονόδρομος. Επώνυμο σύστημα ασφαλείας και εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνικούς .
Το απλό δεν είναι απαραίτητα και οικονομικό ενώ το οικονομικό σίγουρα δεν παρέχει ασφάλεια.Ένα σύστημα συναγερμού θα πρέπει να παρέχει ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας όπου περιλαμβάνει συγκεκριμμένους αισθητήρες καθώς και μονάδες ειδοποίησης και επικοινωνίας.Ο αριθμός και το είδος αυτών καθορίζονται από πιστοποιημένο τεχνικό εγκαταστάτη όπου θα κάνει την μελέτη πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες ασφαλείας του χώρου.Οποιαδήποτε περικοπή χάριν της μείωσης του κόστους αυτομάτως μετατρέπει το σύστημα ασφαλείας σε απλό συναγερμό όπου σε πολλές περιπτώσεις γίνεται αναποτελεσματικός. Γενικότερα ένας συναγερμός μπορεί να προσφέρει πολλά διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας Ο καλύτερος συναγερμός είναι αυτός που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας ενώ η εμπειρία του εγκαταστάτη θα σας βοηθήσει να επιλέξετε όχι τον φθηνότερο αλλά αυτόν που έχει τον καλύτερο λόγο τιμής απόδοσης δηλαδή αυτόν που έχει την μέγιστη αξία γιά τον χώρο σας.