Συναγερμοί Ασφάλεια

Συναγερμοί Ασφάλεια συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου πρόσβασης

Συναγερμοί  ασφάλεια ,συστήματα επιτήρησης χώρων και ελέγχου πρόσβασης.Ολοκληρωμένα συστήματα επώνυμων συναγερμών έτοιμα προς εγκατάσταση.Συστήματα συναγερμών για επαγγελματικούς η οικιακούς χώρους..Ενσύρματα ασύρματα η υβριδικά.

Oλοκληρωμένα συστήματα έτοιμα προς εγκατάσταση.

Διαθέτουμε ολοκληρωμένα συστήματα συναγερμού προσαρμοσμένα σε κάθε χώρο.

Τα συστήματα ειναι ενδεικτικά και δύναται να διαφοροποιηθουν ανα΄λογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης