Ειδικές εφαρμογές συστημάτων CCTV προσαρμοσμένες στον χώρο εγκατάστασης