Καλώδια CCTV

 

Καλώδια CCTV .Ειδικά καλώδια για εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

CCTV Cables Τύπου RG59,mini RG59, με ενσωματωμένο καλώδιο τροφοδοσίας για την κάμερα.
Τα καλώδια CCTV μπορούν να συνδυαστούν με ειδικούς ακροδέκτες συμπίεσης ΒΝC για RG59,,mini RG59 η RG6. Έτσι επιτυγχάνεται ο τερματισμός του καλωδίου και το κέρδος του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος.