Συστήματα ACCESS CONTROL

Συστήματα ACCESS CONTROL ολοκληρωμένα έτοιμα προς εγκατάσταση

Συστήματα ACCESS CONTROL Ολοκληρωμένες λύσεις πρόσβασης μίας η περισσότερων θυρών.

Πολλαπλοί έλεγχοι πρόσβασης. Συστήματα ωρομέτρησης time atttendance.

Ip συστήματα l με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης..

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα  ελέγχου πρόσβασης , στην απλούστερή του μορφή, αποτελείται από τον κεντρικό ελεγκτή ,την ηλεκτρονική κλειδαριά ,το τροφοδοτικό που ενσωματώνει και μπαταρία για διακοπή ρεύματος ,κομβίο  απεγκλωβισμου από την εσωτερική πλευρά και τις κάρτες η tags ανάγνωσης .

Το σύστημα ελέγχου προγραμματίζεται έτσι ώστε αφότου δεχθεί μία κάρτα προς ανάγνωση η έναν εξουσιοδοτημένο κωδικό να απελευθερώνει την ηλεκτρική κλειδαριά και να δίνει πρόσβαση στον κάτοχό της.

Στα συστήματα access control; υπάρχουν πάρα πολλά προγραμματιστικά  σενάρια που μπορούμε να δημιουργήσουμε.είτε πρόκειται για ένα μικρό αυτόνομο σύστημα μίας θύρας είτε για ένα μεγαλύτερο περισσότερων θυρών.

Μπορούμε να ορίσουμε χρονικές ζώνες πρόσβασης η άρνησης πρόσβασης για όλους η επιλεκτικά για συγκεκριμμένους χρήστες .Επίσης μπορούμε να ορίσουμε επίπεδα πρόσβασης για κάθε χρήστη η ειδοποίηση για πρόσβαση πέραν της επιτρεπομένης χρονικής ζώνης Σε πιο μεγάλα . συστήματα υπάρχει η δυνατότητα ωρομέτρησης προσωπικού όπου το ιστορικό κίνησης αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων.(time attendance) Η βάση δεδομένων επεξεργάζεται από λογιστικό πρόγραμμα οπότε και συμβάλλει στα αποτελέσματα μισθοδοσίας του προσωπικού.