Καλώδια συναγερμού

Kαλώδια συναγερμού ασφαλέιας

Καλώδια συναγερμού για εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας κατάλληλα

για εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους.

Tα καλώδια συναγερμών είναι πολύκλωνα και περιλαμβάνουν από δύο έως  εξη ζεύγη μέσα στο καλώδιο με απομόνωση μεταξύ των

Έτσι μπορούμε μέσα σε ένα καλώδια (ανάλογα με το πόσα ζεύγη περιλαμβάνει) να έχουμε τροφοδοσία ΄, εντολή μέσω διακοπτωμενης τάσης η βρόγχο που θα αποτελεί ζώνη του συστήματος συναγερμού.

Η ποιότητα των καλωδίων συναγερμού είναι μεγάλης σημασίας και καθορίζει την μακροβιότητα της εγκατάστασης χωρίς βλάβες