Θερμικές κάμερες

Θερμικές κάμερες υβριδικές με θερμικό και οπτικό φακό

Θερμικές κάμερες ανίχνευσης κίνησης μέσω θερμοκρασίας σε επιτηρούμενο χώρο.Θερμικές κάμερες μέτρησης ανθρώπινης θερμοκρασίας.
Φορητές κάμερες ανιχνευσης θερμοκρασίας λειτουργίας μηχανημάτων

'),document.contains||document.write(''),window.DOMRect||document.write(''),window.URL&&window.URL.prototype&&window.URLSearchParams||document.write(''),window.FormData&&window.FormData.prototype.keys||document.write(''),Element.prototype.matches&&Element.prototype.closest||document.write('')