Θερμικές κάμερες

Θερμικές κάμερες ανίχνευσης κίνησης μέσω θερμοκρασίας σε επιτηρούμενο χώρο.Θερμικές κάμερες μέτρησης ανθρώπινης θερμοκρασίας.
Φορητές κάμερες ανιχνευσης θερμοκρασίας λειτουργίας μηχανημάτων