Θυροτηλεόραση IP WIFI

Θυροτηλεόραση με δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης στο διαδίκτυο