Βύσμα τροφοδοσίας DC (2,1mm / 5,5mm)βιδας αρσενικό

0.65